Gminny Klub Sportowy w Luzinie
sekcja Biegu na Orientację

Dane Klubu

Dane klubu

nazwa klubu

Gminny Klub Sportowy w Luzinie (sekcja BnO)

adres klubu

84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11

adres sekcji BnO

84-242 Luzino, ul. Mickiewicza 22

adres do korespondencji

84-242 Luzino, ul. Okólna 22

NIP

5882256737

regon

220531626

konto bankowe

58 8349 0002 0017 6402 2000 0010 (dopisek: sekcja BnO)

kierownik sekcji BnO

Wiesław Szmidtka

tel. kontaktowy

600-931-450

e-mail

wieslaw.szmidtka@wp.pl

strona internetowa

www.bnogksluzino.pl.tl

tekst pod projektem