Gminny Klub Sportowy w Luzinie
sekcja Biegu na Orientację

Zasady rankingu

Zasady naliczania rankingu klubowego
Ranking klubowy ma bardzo duże znaczenie. Jesteśmy klubem o bardzo ograniczonym budżecie i posiadane środki nie wystarczają na udział wszystkich zawodników w zawodach sportowych. Dlatego zazwyczaj na zawody wyjeżdżają zawodnicy, którzy znajdują  się wyżej na liście rankingowej. 
Oczywiście każde zawody rozgrywane są  w różnych kategoriach wiekowych i tak np. na Mistrzostwa Polski jadą przede wszystkim kategorie KM-16 i KM-18, natomiast na Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików wyjeżdżają tylko i wyłącznie kategorie KM-14.
Tak więc starać się o jak najwyższe miejsce w rankingu, które gwarantuje częstsze wyjazdy na zawody. 
Ranking będzie aktualizowany na stronie internetowej mniej więcej co tydzień.
Do rankingu są naliczane punkty zdobyte w ciągu ostatnich 365 dni.

Zasady naliczania rankingu klubowego
   
Treningi
1 msc 30 pkt
2 msc 29 pkt
3 msc 28 pkt
pozostałe miejsca itd…. o jeden punkt mniej
   
Zgrupowania Kadry
zgrupowanie krajowe 30 pkt za każdy dzień
zgrupowanie zagraniczne 300 pkt za każdy dzień
   
Zawody
1 msc 300 pkt
2 msc 200 pkt
3 msc 100 pkt
pozostałe miejsca punktacja jak za treningi
   
Klasy sportowe
I klasa 3000 pkt
II klasa 2000 pkt
III klasa 1000 pkt
   
Medale na Mistrzostwach Polski
złoty 3000 pkt
srebrny 2000 pkt
brązowy 1000 pkt
   
Współzawodnictwo PFS
za każdy punkt 1000 pkt
   
   
Nieobecność na zawodach
 -odejmowana połowa wszystkich posiadanych punktów rankingowych

tekst pod projektem